فروش داخلی

ردیف نام / سمتتلفن مستقیم نمابر شماره تلفن داخلی پست الكترونيك
1محبوبه عطایی/ رئیس بازاریابی و فروش داخلی061521-23425 دبیرخانه23267-061521061521-23425 SALES@FNPCC.COM
2علیرضا لرکی / کارشناس بازاریابی و فروش داخل061521-23426 دبیرخانه23267-061521061521-23426 SALES@FNPCC.COM