فناوری اطلاعات(IT)

واحد فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روز افزون شرکت پتروشیمی فن آوران به برقراری و توسعه شبکه رایانه ای و ارتبـاط آنهـا با یکدیگر و با هـدف ایجــاد زیرساختهـای ارتباطـی لازم برای تحقــق چنین امـری و نیـز امکـان دسترسی به منابع اطلاعاتی،خدماتی،برنامه های کاربردی داخلی و خارجی از سال ۱۳۸۴ آغاز به کار کرد.این واحد برتمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری از مرحله خرید،نصب،اجرا ،تا پشتیبانی نظارت دارد . حــوزه های کــاری شامــل سخت افزار،نرم افزار ،شبکـه،مدیریت ارتباطات درون و بیرون سـازمانـی،امنیت و مدیریت اطلاعات پتروشیمی آوران می باشد .

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از واحدهای زیرمجموعه اداره استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی است.

اهم وظایف واحد عبارتند از:

 –  ایجاد بستر لازم برای اطلاع رسانی و انجام کارهای فنی مربوط به پشتیبانی از همین پایگاه اطلاع رسانی
–    
پیش بینی بودجه سالانه برای انجام فعالیتهای آتی
–  
ایجاد و توسعه شبکه اینترنت شرکت و مدیریت استفاده بهینه از اینترنت
–  
پشتیبانی از نرم افزارهای کاربردی تا مرز ورود به application
–  
بررسی مسائل و مشکلات موجود در سیستم و امکان سنجی اجرای راه‌کارهای جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات و  ارتباطات همانند پروژه‌های MIS،         اتوماسیون اداری، طراحی نرم‌افزار و سخت‌افزار و شبکه بر اساس برنامه استراتژیک سازمان
–    
نظارت و سرپرستی در بروزرسانی سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، معماری زیرساختها و سیستم‌های اطلاعات مدیریت
–    
بررسی و نظارت بر شناسایی سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز شرکت و ایجاد، پیاده‌سازی و یکنواختسازی سامانه‌های اطلاعات مورد نیاز در سطح شرکت
–    
بررسی و فراهم نمودن بسترهای مناسب ارتباطی جهت انتقال داده‌ها بین دفتر تهران و سایت ماهشهر

–    بررسی فنی و انتخاب و تائید نرم‌افزار، سخت‌افزارهای لازم برای خرید
–    
بررسی توان مشاوران و پیمانکاران در اجرای سیستم‌های اتوماسیون اداری، اطلاعات مدیریت، راه‌اندازی شبکه و طراحی نرم‌افزار و سخت‌افزار
–    
بررسی و نظارت بر تهیه کلیه اسناد، مدارک و دستورالعمل‌های کاری مشاوران/پیمانکاران برای طراحی و تهیه و پیاده‌سازی نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، شبکه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی
–    
نظارت و اظهار نظر بر صورتحساب‌های شرکت‌های خدمات رایانه طرف قرارداد در زمینه خدماتی، فنی و مشاوره‌ای و تائید محصول نهایی آنها
–    
نظارت عالیه بر حفظ و حراست اطلاعات شرکت از طریق رعایت سطوح دسترسی کاربران و ایجاد خدمات پشتیبانی و BACKUP و جلوگیری از نفوذ ویروسها
–    
فراهم نمودن کلیه تسهیلات لازم در راه‌اندازی و پیاده‌سازی و پشتیبانی از اتوماسیون اداری و سیستم‌های اطلاعات مدیریت و حصول اطمینان از اجرای دقیق و صحیح آنها
–    
نظارت بر رفع عیوب و نواقص نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و پاسخگویی سریع به مشکلات اجرای ICT در واحدهای دیگر
–    
نظارت بر ایجاد گروه‌های کاری شبکه، اتصال و ارتباط شبکه‌های مختلف کامپیوتری به یکدیگر
–    
نظارت بر برنامه‌های در حال اجرا و تنظیم اوقات برنامه کار
–    
تعریف و تبیین معیارهای کارکرد سیستم‌ها و سامانه‌ها و گرفتن بازخورد از عملکرد آنها به منظور بهینه‌سازی و رفع مواردی که باعث اتلاف هزینه و انرژی  می‌شود
–    
همکاری و مشارکت با واحد آموزش در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی سیستم‌های مکانیزه در مقاطع و سطوح کاری مختلف برای کارکنان
–    
فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای لازم در تغییر سیستم‌های اطلاعاتی موجود و به کارگیری سیستم‌های جدید