تماس با ما

روابط عمومی و امور بین الملل


نام و نام خانوادگی


عنوان سمت


شماره تلفن


سینا جرفی


سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

۲۳۶۲۳ – ۵۲۱ – ۰۶۱


معصومه سینوی


کارشناس


۲۳۶۲۳ – ۵۲۱ – ۰۶۱


سید رضا سجادیان


کارشناس


۲۳۱۱۱ – ۵۲۱ – ۰۶۱


فکس


۲۳۰۱۱ – ۵۲۱ – ۰۶۱

 

جهت ارتباط با روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران، فرم زیر را پر کرده و روی دکمه فرستادن کلیک نمایید.