اخبار خوزستان

جشنواره ملی سالانه برترین شرکتهای ایران همایشی است که هر ساله به منظور تقدیر از شرکتهای برتر سال در بیست گروه رقابتی تولیدی، خدماتی و تجاری برگزار می شود…
۱۷:۰۵
۱۰۷
#۱۰۰۱۳۱
اجرای تعمیرات اساسی واحد متانول در سال ۱۳۹۷ و ثبت کوتاهترین رکورد زمانی در مقایسه با تعمیرات اساسی گذشته تاکنون امور تعمیر و نگهداری…
۱۰:۳۸
۹۲
#۱۰۰۱۰۹