اخبار خوزستان

سلام علی آل یاسین              سلام علی نوح فی العالمین                                         سلام علی ابراهیم                                                   سلام علی موسی و هارون                                                                     سلام قولا”…
۱۳:۲۹
۵۲
#۱۰۰۳۱۹
در راستای رفع موانع تولیدی واحد منوکسید کربن و براساس بررسی های فنی بعمل آمده ، اجرای پروژه  نصب مبدل جدید (E-3010) در مسیر خروجی مبدل مرحله…
۱۵:۳۰
۴۰
#۱۰۰۳۰۴