مناقصه

  شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد اجرای عملیات نصب ، راه اندازی ، تست و تحویل سیستم  دوربینهای مدار بسته CCTV فاز صنعتی خود را از طریق مناقصه…
۱۱:۵۷
۳۰۴
#۱۰۰۲۴۲