بــه گــزارش اداره بهــداشت، ایمنــی و محیــط زیست شــرکت، کـارکنــــان پتروشیمــی فـن آوران در راستـای ایفـای…
۰۸:۳۵
۹۲
#۱۰۰۳۸۱
کمک‌های نقدی شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه تاپیکو در بندر ماهشهر به سیل زدگان، در اختیار شورای راهبردی و ستاد بحران منطقه ویژه اقتصادی قرار گرفت. به…
۱۰:۱۴
۲۲۶
#۱۰۰۳۶۵
سلام علی آل یاسین              سلام علی نوح فی العالمین                                         سلام علی ابراهیم                                                   سلام علی موسی و هارون                                                                     سلام قولا”…
۱۳:۲۹
۱۶۴
#۱۰۰۳۱۹