شرکت پتروشیمی فن آوران در صدر شرکتهای دارای عملکرد تولید برتر در مقایسه با برنامه دیماه ٩٧ ، بر اساس ارزیابی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس اعلام…
۰۹:۴۸
۱۰۳
#۱۰۰۲۱۳
به نقل از روابط عمومی تاپیکو : مدیرعامل هلدینگ تاپیکو با تشریح دلایل ثبت رکوردهای جدید تولید در پتروشیمی خراسان و فن آوران، اعلام کرد: با وجود ورود به فصل…
۱۶:۲۶
۱۲۳
#۱۰۰۲۰۷