اعلام قیمت متانول شرکت متانکس جهت فروش قراردادی در بازار های منطقه ای

متانکس قیمت فروش متانول قراردادی را در بازارهای منطقه ای اعلام کرد.

بنا بر اعلام متانکس قیمت متانول فروش قراردادی این شرکت در بازار های منطقه ای بشرح ذیل تعیین می گردد:

ردیف منطقه بازه زمانی اعتبار قیمت قیمت
۱ اروپا اول اکتبر الی ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ Euro 428/MT
۲ آمریکای شمالی اول نوامبر الی ۳۰نوامبر ۲۰۱۸ USD 519/MT
۳ آسیا اقیانوسیه اول نوامبر الی ۳۰نوامبر ۲۰۱۸ USD 510/MT

 

منبع خبر: https://www.methanex.com/our-business/pricing

۳۵۴