برگزاری مناقصه عمومی FNPC-95303082/MT-P/F”DOUGLAS” STEAM TRAP

موضوع : برگزاری مناقصه عمومی

   تقاضای  FNPC-95303082/MT

 پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به  خرید  P/F“DOUGLAS” STEAM TRAP از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با در نظر گرفتن شرایط ذیل  اقدام نماید:

 • موضوع مناقصه ۱۲ عدد P/F STEAM TRAP

 • شماره تقاضا: FNPC-95303082/MT

 • کارشناس مربوطه : آقای طاهایی به شماره تلفن ۰۶۱۵۲۱۲۳۴۴۶

 • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد فنی ۱۰ روز پس از انتشار در سایت پتروشیمی فن آوران

 • محل دریافت اسناد سایت اینترنتی پتروشیمی فن آوران به آدرس FNPCC.COM

 • کلیه مدارک فنی از طریق ایمیل ذکر شده دریافت می گردد.

 • برنده در خواست می بایست ضمانتنامه بانکی به ارزش ۱۰% مبلغ پیشنهادی ، جهت حسن انجام کار ارسال نماید.

 • ذکر شماره تقاضا در موضوع ایمیل الزامی می باشد.

پس از تائید پیشنهاد فنی شرکتهای واجد شرایط نحوه ارسال پیشنهاد های مالی کتبا به اطلاع ایشان خواهد رسید

نکات مهم:

 • کلیه ی مکاتبات فنی از طریق ایمیل و صرفا به آدرس M.TAHAE@FNPCC.COM دریافت و ارسال می گردد.

 • کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست معادل ۱۰%پیشنهادی خود ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه پتروشیمی فن آوران در پاکت دربسته جداگانه ارائه نمایند .

 •  شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد ها مختار می باشد.

                  http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/4/mostaghim/3.png

روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

۲٫۱ K

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *