آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) شماره ۱-۹۶

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) شماره ۱-۹۶

 

  شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد اجرای عملیات ترمیم جداول آسیب دیده و اجرای یک لایه آسفالت  خود را

از طریق مناقصه عمومی( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر

واگذار نماید :

الف : شرح عملیات مناقصه

۱-ترمیم یا تعویض جداول آسیب دیده به طول تقریبی ۵۰۰ متر.                                 

۲ -ترمیم مناطق و محل های آسیب دیده و تحکیم بستر به وسیله مخلوط و بتن مسلح به مساحت ۶۰۰ متر مربع.  

۳-تهیه و اجرای یک لایه محلول قیری (تک کت) و یک لایه آسفالت توپکا به ضخامت ۵ سانتی متر بر روی تمام سطوح

جاده های موجود در شرکت با دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلیمتر به مساحت تقریبی ۱۵۰۰۰ متر مربع  .

ب-شرایط شرکت در مناقصه

۱-داشتن شخصیت حقوقی

۲-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

۳- کپی قرارداد های حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه طی ۵ سال گذشته

ج- مدارک مورد نیاز

۱- ارائه گواهی نامه احراز صلاحیت رتبه بندی از مراجع ذیصلاح و کلیه گواهی نامه های معتبر مدیریتی ،فنی وHSE.

۲- لیست و مشخصات کارهای انجام شده در سالهای گذشته و کارهای در دست اجرا.

۳- ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی .

۴- اساسنامه ثبت شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات شرکت و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل.

۵- لیست تجهیزات در تملک ( به همراه کپی برابر با اصل سند مالکیت) آن شرکت و سوابق کاری مرتبط.

۶- ارائه لیست دارایی های ثابت و گزارش  مالی ۵ سال گذشته (ترازنامه و صورتحساب سود و زیان) به همراه 

مفاصاحساب های بیمه ، و ….

۷-ارائه لیست مدیران شرکت از سال ۹۴به همراه لیست پرسنل تخصصی همراه با سوابق کاری آنها .

لازم  به ذکر است موارد مورد نظر می بایست بصورت کلاسه بندی شده تحویل داده شوند.

د- سایر شرایط

۱-ارسال مدارک به منظور ارزیابی کیفی می باشد و این شرکت در انتخاب و یا عدم پذیرش هریک از متقاضیان

مختارخواهد بود.

۲-هزینه چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.  

از پیمانکاران واجد شرایط که آمادگی اجرای موضوع مناقصه را دارند درخواست می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری

روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۳/۱۷ با ارائه تقاضای کتبی به همراه مدارک مثبته به آدرسهای زیر ارسال نمایند .

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم) ،پلاک ۱۸

نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی ، سایت ۳ ،شرکت پتروشیمی فن آوران ، صندوق پستی ۳۶۵ ، تلفن

: ۵۲۱۲۳۶۰۰ ۰۶۱

                                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران

۳٫۷ K

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *