اهداء خون، اهدای زندگی؛ با تلاش همکاران اداره HSE، کارکنان شرکت پتروشیمی فن آوران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، این بار به اهدای خون خود پرداختند

بــه گــزارش اداره بهــداشت، ایمنــی و محیــط زیست شــرکت، کـارکنــــان پتروشیمــی فـن آوران در راستـای ایفـای تعهـــدات انســان دوستانه خــود بویژه در روزهای جاری که برخی نقـاط کشور با پیامـدهای سیلاب مخــرب فروردین مـاه دست به گریبان هستند اقــدام به اهــدای خون برای بیماران نمودند.علـی شیـخ بگلو رئیس اداره بهداشت ایمنـی و محیـط زیست طـی گفتگویــی اعــلام کرد با استقــرار اکیب سازمان انتقــال خون در شــرکت ، شرائط اهدا خون برای کارکنلان شرکت و نیز با هماهنگی بعمل آمده برای کلیه کارکنان شاغــل در منطقه ویژه فراهــم آمد که این مهــم با استقبــال همکاران فن آوران همراه بود.شایان ذکر است طی سه روز از ۲۴ فروردین لغایت ۲۸ فروردین۱۳۹۸ ، تعداد ۱۲۰ نفر از کارکنان شرکت در این امر خدا پسندانه مشارکت نمودند.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۴۹