با تاکید مدیرعامل تاپیکو انجام شد:کمک نقدی ۷۴۰۰ میلیون ریالی پتروشیمی‌های گروه تاپیکو به سیل زدگان


کمک‌های نقدی شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه تاپیکو در بندر ماهشهر به سیل زدگان، در اختیار شورای راهبردی و ستاد بحران منطقه ویژه اقتصادی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران، با تاکید مدیرعامل شرکت نفت،گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) در راستای التـزام به ایفای نقش مجموعه تاپیکـو و شرکت‌های زیرگروه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، کمک‌های نقدی چهار شرکت زیرمجموعه آن هلدینگ، مستقر در منطقــه ماهشهــر، شــامل پتروشیمی فــن‌آوران، پتروشیمـی غـدیر، پتروشیمـی شیمــی‌بافت و پتروشیمی فــارابی به ارزش۷۴۰۰میلیون ریال، مطابق با مصوبه شصت و نهمین جلســه شـورای راهبردی منطقه ویژه در اختیار آن شورا قرار گرفت تا تحت نظارت ستاد بحــران منطقه ویــژه جهت هزینه در مناطق سیل زده مورد اقدام واقع گردد.
در این ارتباط جلسه مدیران چهار شرکت زیر مجموعه تاپیکو عصر دیروز در محل شرکت پتروشیمی فن آوران تشکیل شد که طی آن، ضمن بررسی شرایط مناطـق آسیب دیده از سیـلاب‌های اخیـر و نواحی در معرض خطر مقـرر شد در خصوص مصـوبات شورا و تاکید مجدانه مدیرعامل تاپیکو در آن ارتباط، اقدامات ضـروری با سرعت انجام و مبلغ ۷۴۰۰ میلیون ریال مجمـوع مساعدت چهـار شرکت در اختیار شورای راهبردی منطقه قرار گیرد.
در این جلســه همچنین شــرایط مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های اخیــر و نواحی در معرض خطر مــورد بررسی قرار گرفته و مهندس نـام نیک سرپرست پتروشیمــی غدیر نیز در خصـوص وضعیت نامناسب منطقه کوت امیر و کمک‌های بعمل آمده توسط این شرکت گزارشی را ارائه داد.
تاکنون علاوه بر ارسال محموله‌های مواد غذایی و اقلام ضروری به مناطق سیل زده با هماهنگی ستاد بحران منطقه ویژه ، اقدامات دیگری از جمله اهدای یک تا پنج روز حقوق کارکنان داوطلب در شرکت فن آوران و نیز تخصیص یک تا سه روز حقوق کارکنان داوطلب در شرکت‌های پتروشیمــی غدیر و شیمی بافت، همگام با سایر شرکت‌های مستقر در منطقه ، انجام شده است.

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۲۲۶