همراهی کارکنان شرکت پتروشیمی فن آوران با هموطنان و مناطق آسیب دیده از سیلاب های اخیر


در پی وقوع سیلاب های اخیر و ورود خسارت به منازل و معیشت هموطنان عزیز،مدیریت و کارکنان شرکت پتروشیمی فن آوران اقدام به تخصیص و اهدای یک روز حقوق و مزایای خود جهت صرف هزینه در مناطق سیل زده نمودند.
در همین راستا اقلام و کمکهای غیر نقدی این شرکت نیز شامل مواد غذایی و ملزومات مورد نیاز دیگر در حال تامین و ارسال به ستاد بحران منطقه ویژه ماهشهر بمنظور توزیع در مناطق آسیب دیده می باشد.

      روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۱۶۸