قابل توجه شرکت های محترم خریدار

احتراماً بارگیری خودرو های حمل بار این شرکت تا ۲۸ اسفند ماه و در ایام نوروز نیز در روزهای کاری کمافی السابق انجام خواهد گردید

امور بازرگانی

۱۱۳