پایان تعمیرات اضطراری واحدهای منوکسیدکربن و اسیداستیک شرکت پتروشیمی فن آوران با تحقق کامل اهداف تعیین شده

در راستای رفع موانع تولیدی واحد منوکسید کربن و براساس بررسی های فنی بعمل آمده ، اجرای پروژه  نصب مبدل جدید (E-3010) در مسیر خروجی مبدل مرحله ۴ کمپرسور  C-3001به سمت cold box در سه فاز تعریف و در دستور کار قرار گرفت که دو فاز آن و نصب مبدل مذکور در زمان پیش از آغاز تعمیرات اضطراری اخیر با موفقیت به  انجام رسید و اجرای فاز سوم  شامل اتصال به COLD BOX و عملیاتی نمودن آن منوط به توقف واحد منوکسیدکربن گردید که بر همین اساس مطابق با برنامه زمانبندی تدوین شده برای تعمیرات اضطراری واحدهای منوکسید کربن و اسیداستیک پس از تعیین مسیر های بحرانی و استخراج طرح و برنامه اجرایی، این پروژه طی مدت ۷ روز، تولید به تولید با تحقق کلیه اهداف عملیاتی مشتمل بر:

 • رفع موانع تولیدی واحد منوکسید کربن در راستای دستیابی به ظرفیت اسمی
 • کاهش مصرف انرژی
 • افزایش راندمان و کاهش توقف تجهیزات
 • افزایش زمان در سرویس بودن واحدهای تولیدی (Availability)

با همت و تلاش همه جانبه و برنامه ریزی شده کلیه کارکنان امور نگهداری و تعمیرات و همکاری و پشتیبانی واحدهای بهره برداری ، خدمات فنی ، HSE  و نیز سایر نیروهای پشتیبانی، مطابق استانداردهای مربوطه و رعایت اصول HSE در روز جمعه ۱۷/۱۲/۹۷ ساعت ۴:۳۰  به پایان رسید و در پی آن واحد های مذکور در مدار تولید قرار گرفتند.

اهم اقدامات انجام شده در این تعمیرات اضطراری به شرح ذیل می باشد:

 واحد منوکسید کربن:                                 

 • اجرای پروژه نصب مبدل جدید واحد منوکسید کربن.
 • جوشکاری PAD واصلاح دیواره خارجی T-2002 و رفع اشکال از سینی های تاور.
 • اجراه پروژه نصب کنتور سوخت .
 • جوشکاری تیوب شیت مبدل E-2001 و تست و تعمیر آن.
 • آماده سازی و نصب نبشی و تسمه بر روی FACE داخلی مبدل داکتی E-1006 از سمت ID فن.

واحد اسیداستیک:

 • جوشکاری و ترمیم دیواره داخلی ، ساپورت ها و BAFFLEراکتور R-2101 واحد اسید استیک و نصب PAD بر روی دیواره خارجی
 • نصب SLEEVE در داخل راکتور R-2101 جهت محافظت از شافت و فوت بیرینگ
 • بازکردن، تست و رفع نشت از ۶ عدد مبدل واحد اسید شامل: E2206,E-2208,E2303,E401,E502,E503A/B
 • چک و بازرسی از D-2103 و تعویض نازل “۳ مربوطه
 • تهیه نقشه از ۴ عدد کنترل ولو در راستای حمایت از تولید داخل و خودکفایی  HV-05021, H-21016,HV-25081, PV-24023
 • بازکردن، تست و RETUBE نمودن مبدل E-503A/B
 • باز نمودن ،تعمیر و یا تعویض تعداد ۱۱عدد کنترل ولو .
 • باز نمودن ،تعمیر و یا تعویض تعداد ۳۱ عدد انواع ولو در سایزهای مختلف.
 • انجام ۱۸ مورد کار جوشکاری و رفع نشتی در سطح سایت

واحد منوکسید کربن با ظرفیت ۱۴۰ هزارتن تولید اسمی، خوراک واحد های اسید استیک فن آوران و پتروشیمی کارون را تامین می نماید و مازاد بر مصارف مذکور در اختیار واحد متانول قرار می گیرد. همچنین  واحد اسید استیک این شرکت، بعنوان تنها واحد تولید این محصول در کشور، با استفاده از خوراک دریافتی از واحدهای منوکسید کربن و متانول قادر به تولید ۱۵۰ هزارتن اسید استیک در سال می باشد که تامین بخشی از نیاز داخلی و همچنین بازار های مصرف صادراتی را بر عهده دارد.

روابط عمومی و امور بین الملل

۸۵