انتصاب جناب آقای مهندس خوان زاده به سمت ریاست مجتمع شرکت

مهندس بدری مدیرعامل پتروشیمی فن آوران طی حکمی آقای علی خوان زاده را به سمت رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران منصوب کرد. علی خوان زاده متولد ١٣۴٩ در شهر اهواز ، دارای مدرک کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی و فوق لیسانس مهندسی شیمی گرایش فرآیند از دانشگاه شیراز می باشد.

مهندس علی خوان زاده در فروردین ١٣٨٠ با گذراندن آزمون استخدامی وزارت نفت به استخدام شرکت فن آوران درآمد که از آن زمان تا کنون در سمت های متعدد به انجام مسئولیت های محول پرداخته است.

سرپرستی شیفت واحد متانول به مدت۶سال، ریاست واحد تولید اسید استیک به مدت ٢سال، ریاست بازرگانی شرکت به مدت ٢سال و ریاست اداره خدمات فنی از سال ١٣٨٩  تاکنون از اهم وظایف و مسئولیت های تحت تصدی توسط ایشان است که بر مبنای سیاست بومی گزینی و جوانگرایی، مورد استناد مدیرعامل این شرکت برای انتصاب به  سمت ریاست مجتمع واقع گردیده است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۲۰۹