قابل توجه شرکت های محترم خریدار و پیمانکاران محترم حمل

قابل توجه شرکت های محترم خریدار و پیمانکاران محترم حمل :

 

احترامـــاً با توجه به اورهــال واحد اسید استیک ، بارگیری این محصول در دو روز ســه شنبه و چهــارشنبه مــورخ ۱۴ و ۱۵ اسفندمـاه ۱۳۹۷ متـوقف خواهد بود. لذا خواهشمند است از ارسال تانکر حمل  خودداری فرمایید .

 

              روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۱۰۰