شرکت پتروشیمی فن آوران در جمع یکصد شرکت برتر ایران

پتروشیمی فن آوران در جایگاه هشتاد و نهم صد شرکت برتر ایرانی برای نخستین بار

شرکت پتروشیمی فن آوران با احراز جایگاه هشتاد و نهم در میان یکصد شرکت برتر ایرانی در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی برای سال مالی ۱۳۹۶، توانست برای دومین بار نام خود را در فهرست  رنکینگ صد شرکت برتر ایرانی ثبت نماید.

این شرکت بعنوان سومین تولید کننده متانول درکشور از منظر ظرفیت اسمی با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن متانول و نیز ، تنها تولید کننده اسید استیک در کشور توانسته است با ثبت رقم فروش ۱۲,۱۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶،جایگاه هشتاد و نهم رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی را از آن خود نماید که در مقایسه با رقم فروش سال مالی قبل از آن ، معادل ۲۸۷۴ میلیارد ریال افزایش را نشان می دهد.

پیش از این شرکت پتروشیمی فن آوران، در سال ۱۳۸۳ موفق بحضور در جمع صد شرکت برتر ایران در رنکینگ سازمان مدیریت صنعتی گردیده بود که طی آن جایگاه ۹۲ را از آن خود نمود و این نخستین بار از بدو فعالیت این مجتمع تولیدی است که به رتبه هشتاد و نهم دست می یابد.

سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی از سال ۱۳۷۷ رتبه‌بندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت آن سازمان، با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، فضای روشن‌تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایـــه می‌دهد و به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران و پژوهشگران، یاری می‎رساند تا شناخت و درک دقیق‌تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۱۸۲