ثبت و صدور گواهی نامه های سیستمهای مدیریت یکپارچه شرکت پتروشیمی فن آوران

گواهی نامه های سیستم های مدیریت یکپارچه پتروشیمی فن آوران صادر گردید.

حجت ابراهیمی سرپرست تیم ممیزان توف اینترسرت آلمان با اعلام مشاهدات عینی بعمل آمده از نحوه اجرای فرآیندهای سازمانی شرکت فن آوران در انطباق با استانداردهای بین المللی استقرار یافته در شرکت از عدم مشاهده موارد حایز اهمیت و مانع تمدید گواهینامه های استاندارد بین المللی شرکت خبر داد.

فرآیند ممیزی خارجی شرکت پتروشیمی فن آوران که از روز شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور گروه ممیزی خارجی شرکت توف اینترسرت در محل سایت صنعتی شرکت آغاز گردیده بود ظهر امروز با برپایی آیین اختتامیه به کار خود پایان داد.

در این مراسم که با گزارش تصویری واحد تضمین کیفیت فن آوران از روند تحقق دستاوردهای جاری شرکت طی یکسال گذشته آغاز شد، مشاهدات و نقاط بهبود مد نظر گروه ممیزان در حوزه های فرایندی تولید، تعمیرات، خدمات فنی و مهندسی،HSE ، منابع انسانی ، انبار و تدارکات و بازرگانی و فروش توسط کارشناسان تیم ممیزی تشریح شد.

حجت ابراهیمی سرپرست تیم ممیزی با اشاره به نقاط قوت و تلاش همه جانبه و با برنامه جمیع کارکنان این شرکت ، لزوم توجه به نقاط قابل بهبود را برای تحقق جایگاه بایسته این شرکت یادآور شد و در نهایت با اعلام این مطلب که هیچگونه عدم انطباق عمده که مانع از ثبت و صدور گواهی نامه های استاندارد شرکت پتروشیمی فن آوران باشد مشاهده نگردید اظهار داشتند کلیه گواهینامه های مربوط به استانداردهای ارتقا یافته جاری و مستقر در شرکت برای بار دیگر و در ادامه موفقیت های قبلی، ثبت و صدور خواهد شد.

در ادامه مهندس بدری مدیر مجتمع پتروشیمی فن آوران نیز با اشاره به تلاش همه جانبه کلیه کارکنان، لزوم توجه بیش از پیش به رعایت استانداردها را یاد آور شدند و اظهار داشتند هیچگونه توفیقی و دستاوردی در حوزه تولید، ایمنی و محیط زیست و تعمیر و نگهداری و سایر حوزه های اجرایی و فرآیندی حاصل نمی گردد مگر با رعایت الزامات استانداردهای بین المللی مستقر در سازمان و در پایان تلاش کلیه کارکنان را مورد تقدیر قرار دادند.

مهندس فرشاد اسفندیاری سرپرست پتروشیمی فن آوران نیز با ایراد سخنان خود در این مراسم ضمن تقدیر از نگاه مدقانه تیم ممیزی و تلاش و همراهی همکاران محترم، تداوم این دستاوردها را با صرف نگاه ویژه به موضوع رعایت الزامات استانداردها به کلیه کارکنان متذکر گردیدند.

ایشان با اشاره به لزوم توجه ویژه به استانداردها در حوزه های ایمنی و  سلامت کارکنان، تولید و بهره برداری و تعمیر و نگهداری، همچنین منابع انسانی و نیز سایر حوزه های فرآیندی شرکت، اظهار داشتند عواید این التزام شامل کارکنان، خانواده های ایشان و کلیه ذینفعان سازمان در حوزه جامعه پیرامون، سهامداران شرکت، مصرف کنندگان تولیدات خواهد گردید که توسعه پایدار و تحقق مسئولیت های اجتماعی متصور برای این شرکت را در پی خواهد داشت.

مراسم پایانی ممیزی استانداردهای بین المللی شرکت فن آوران بر مبنای استانداردهای:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • HSE-MS
  • ۵S
  • ISO 50001:2011
  • ISO 10015:1999
  • ISO 45001:2018
  • ISO/TS 29001:2010

پس از سه روز انجام فرآیند ممیزی، ظهر امروز در محل سالن جلسات شرکت پتروشیمی فن آوران برپا که طی آن، انطباق فرآیندهای جاری با استانداردهای مورد اشاره تایید و ثبت و صدور گواهی نامه های مربوطه توسط تیم ممیزان خارجی شرکت توف اینتر سرت آلمان اعلام شد.

۱۸۱