آغاز ممیزی خارجی فرآیندهای سیستم های مدیریت شرکت پتروشیمی فن آوران

فرآیند ممیزی خارجی سیستم های مدیریت شرکت پتروشیمی فن آوران  آغاز شد.

با حضور تیم ممیزان شرکت توف اینتر سرت، ممیزی فرآیندها و سیستم های مدیریت شرکت فن آوران از دیروز آغاز و تا ۸ بهمن ادامه خواهد داشت. صبح دیروز با حضور تیم ممیزان خارجی در محل سایت شرکت و پس از پایان جلسه افتتاحیه، فرآیند ممیزی این شرکت رسما” کلید خورد. قرار است طی سه روز با حضور در بخش های مختلف، روند اجرایی امور در انطباق با استانداردهای ایزویی از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت در خصوص صدور مجوز تمدید گواهی نامه های ایزویی شرکت بر اساس یافته های ممیزی، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

محمد جواد بدری، ‌معاون فنی و عملیاتی پتروشیمی فن آوران و مدیر  مجتمع، با اشاره به کارهای مثبت و خوبی که با تلاش آحاد کارکنان این شرکت و حمایت های تیم مدیریتی تاکنون به نتیجه رسیده است ، ابراز امیدواری کرد تا با ارایه و تشریح خوب کارهای بعمل آمده، زمینه دستیابی به نتیجه مطلوب در پایان ممیزی فرآیندهای مدیریتی و اجرایی شرکت فراهم گردد.

حجت ابراهیمی سرپرست تیم ممیزان خارجی، در جلسه افتتاحیه نیز ضمن تشریح جزئیات برنامه حضور سه روزه خود و تیم همراه در این شرکت، ابراز امیدواری کرد تا با مشاهده نقاط قوت مورد انتظار و عدم مواجهه با موارد عدم انطباق عمده طی فرآیند ممیزی، زمینه تمدید گواهی نامه های ایزویی شرکت به آسانی فراهم گردد.

ممیزی خارجی شرکت پتروشیمی فن آوران که از روز گذشته آغاز گردید، طی سه روز انجام و در پایان روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با برپایی آیین اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران

۸۳