بمناسبت هفته هوای پاک صورت گرفت: توزیع گلدان و بذر گل در میان فرزندان کارکنان شرکت پتروشیمی فن آوران

۲۹دیماه روز هوای پاک، از اهم رویدادهای شایان توجه در تقویم مناسبت های ملی کشور ما ایران است. گسترش زندگی صنعتی و دخل و تصرف بی رویه در اقلیم مناطق مختلف دنیا، ‌خطر ورود آسیب های جدی به محیط زیست و لزوم توجه بیش از پیش به این مهم را نمایان تر ساخته است.گرم شدن هوا، متاثر از علل متعدد از جمله گسترش صنایع و نیز افزایش آلاینده های زیست محیطی، کاهش منابع آبی زمین، مصادیقی است که حرکت انسان بسوی مرزهای خطرآفرین زیست محیطی را بخوبی مجسم می سازد. با هدف مقابله با این تهاجم زیست محیطی که بدست انسان و در سطح جهانی در حال وقوع است لزوم ترویج فرهنگ احترام به محیط زیست و مراقبت از حقوق نسل های آینده،  در نهاد آحاد انسانهای روی زمین، امری ضروری و در اولویت نخست بشمار می رود. بدین منظور و به همت اداره HSE شرکت پتروشیمی فن آوران ، تعداد ۵۰۰ عدد گلدان و نیز خاک کشت بهداشتی و بذر گل در قالب بسته فرهنگی- آموزشی با هدف توسعه فرهنگ مراقبت از محیط زیست و نیز ایجاد انگیزه مشارکت فرزندان در مراقبت از محیط پیرامون، در سنین پایین،  بصورت رایگان و در رده سنی ۶ تا ۱۲ سال توزیع و در اختیار فرزندان کارکنان این شرکت قرار گرفت.

بسته آموزشی- فرهنگی توزیع شده علاوه بر گلدان، بذر و خاک حاوی دستور العمل کاشت گیاهان و لزوم توجه به این موضوع بمنظور تضمین سلامت زمین می باشد که پس از تهیه و به همت اداره محیط زیست مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت پتروشیمی فن آوران در راستای گسترش فرهنگ انس با محیط زیست در اختیار فرزندان عزیز قرار گرفت.

۹۵