با ثبت رکورد جدید تولید متانول؛ رکورد تولید منواکسید کربن نیز در پتروشیمی فن‌آوران شکسته شد

با انجام تعمیرات اساسی و شکسته شدن رکورد تولید متانول، تولید CO در پتروشیمی فن‌آوران به عنوان خوراک اصلی پتروشیمی کارون نیز با افزایش و ثبت رکورد جدید روبرو شد.

همزمان با ثبت رکورد تولید در مگا واحد متانول ماهشهر ، تولید خوراک مورد نیاز پتروشیمی کارون به عنوان تنها زنجیره ایزوسیانات صنعت پتروشیمی هم در طول ۹ ماهه نخست امسال با افزایش همراه شده است.

بر این اساس پس از انجام تعمیرات اساسی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در پتروشیمی فن‌آوران و طی مدت گذشته از سال تا به امروز، تولید محصول متانول این شرکت ، نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش چشمگیری داشته تا جایی که تولید این محصول از مدت مشابه سال قبل به میزان چهار درصد و نسبت به برنامه مصوب ماهانه ۲ درصد فراتر بوده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون، حداکثر رکورد تولید روزانه متانول به میزان ۳۰۵۲ تن بالاتر از ظرفیت اسمی در آبان ماه و همچنین حداکثر رکورد تولید ماهیانه مرداد ماه این محصول به میزان ۸۸۲۳۵ تن به دست آمده است. و در مجموع، میزان تولید محصول متانول این شرکت به  ۶۷۸ هزار تن متانول رسیده است که در همین مدت تولید اسید استیک به عنوان محصول دیگر پتروشیمی فن‌آوران با افزایش حدود هشت درصدی به بیش از ۷۰ هزار تن رسیده است.

این درحالی است که تولید منواکسید کربن به عنوان مهمترین خوراک پتروشیمی کارون و زنجیره ایزوسیانات صنعت پتروشیمی در ۹ ماهه امسال با افزایشی حدود ۲۵ درصدی به ۱۲ هزار ۸۰۰ تن رسیده است.

انجام برخی اقدامات فنی و عملیاتی در واحد منواکسید کربن پتروشیمی فن‌آوران که تامین خوراک پتروشیمی کارون را بر عهده دارد، در افزایش تولید منواکسید کربن و تامین خوراک پتروشیمی کارون تاثیرگذار بوده است.

نصب فیلترهای گازی در ورودی راکتورهای R-3001A/B  جهت جلوگیری از ورود مولکولارسیو و سیلیکاژل به کلدباکس، اجرای لوله کشی و انتقال آب چیلر به خروجی مرحله چهارم کمپرسور C-3001 به منظور کاهش دمای کلدباکس، نصب یک دستگاه مبدل  SECONDARY-COOLER بر روی خروجی مرحله چهارم کمپرسور C-3001  به منظور کاهش دمای واحد کلدباکس،نصب یک دستگاه پمپ BLOW DOWN جهت جلوگیری از سر ریز آب خروجی Steam Drum D-1004 به کانال پساب مجتمع و جلوگیری از هدر رفت آب با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی و تحقق اهداف زیست محیطی از اهم اقدامات فنی مهندسی بعمل آمده می باشند که اجرای مجموع این پروژه ها منجر به افزایش تولید CO و خوراک ارسالی به پتروشیمی کارون گردیده است.

۱۲۸