تلاش همه جانبه متخصصین و کارکنان امور تعمیر ونگهداری شرکت پتروشیمی فن آوران در راه حفظ و صیانت از تولید در سال ۱۳۹۷

اجرای تعمیرات اساسی واحد متانول در سال ۱۳۹۷ و ثبت کوتاهترین رکورد زمانی در مقایسه با تعمیرات اساسی گذشته تاکنون

امور تعمیر و نگهداری شرکت پتروشیمی فن آوران با بهره گیری از توان تخصصی بارز خود، همواره بعنوان پشتیبان استوار تولید در این مجتمع فعالیت نموده و دستاوردهای حائز اهمیتی را برای این شرکت به ارمغان آورده است.

این واحد با انجام برنامه ریزی لازم و دقیق، زمینه پیاده سازی موفق تعمیرات اساسی واحد متانول را در اردیبهشت سالجاری فراهم نمود که از اهم دستاوردهای شاخص این عملیات می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • ثبت رکورد کوتاهترین زمان انجام عملیات اورهال در مقایسه با عملیات گذشته در واحد متانول این شرکت و بدور از هرگونه حادثه .

 • ایجاد زمینه عبور از ظرفیت اسمی تولید روزانه متانول برای اولین بار از بدو راه اندازی این مجتمع.

 • ریومپ دو دستگاه توربین و دو دستگاه فن مربوط به ID FAN های واحد متانول در راستای افزایش ظرفیت تولید این واحد برای اولین بار در سال ۱۳۹۷٫

 • تعمیرات اساسسی دو دستگاه کمپرسور سنتز C-3001&C-3002 برای نخستین بار.

 • تعویض کاتالیست راکتورهای سنتز واحد متانول R-4001 – ۱/۲/۳با کاتالیست نسل جدید MK151-FENCE

 • RE TUBE کندانسور توربین سنتز C-3001-E4 .(SURFACE CONDENSOR

 • تعویض پکینگ کولینگ متانول.

همچنین در واحد منواکسید کربن ، که تولید خوراک واحد اسید استیک را در این شرکت و تامین خوراک پتروشیمی کارون را بر عهده دارد:

 • نصب فیلترهای گازی در ورودی راکتورهای R-3001A/B جهت جلوگیری از ورود مولکولارسیو و سیلیکاژل به COLD BOX

 • اجرای لوله کشی و انتقال آب چیلر به خروجی مرحله چهارم کمپرسور C-3001 به منظور کاهش دمای COLD BOX

 • نصب یک دستگاه مبدل SECONDARY-COOLER بر روی خروجی مرحله چهارم کمپرسور C-3001  به منظور کاهش دمای COLD BOX (لازم به ذکر است در اولین توقف واحد منوکسید کربن ابن مبدل در مدار تولید قرار می گیرد)

 • اجرای پروزه نصب یک دستگاه پمپ BLOW DOWN جهت جلوگیری از سر ریز آب خروجی Steam Drum D-1004 به کانال پساب مجتمع و جلوگیری از هدر رفت آب با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی و تحقق اهداف زیست محیطی

از اهم اقدامات صورت گرفته قابل ذکر می باشند که نتیایج مطلوبی در تداوم تولید و کنترل هزینه های مترتب به تولید را از آن این شرکت نموده وافزایش خوراک CO ارسالی به پتروشیمی کارون را در پی داشته است. استراتژی واحد نگهداری و تعمیرات بر مبنای روش پایش وضعیت CONDITION BASED MONITORING(CBM)  بنا گردیده است که موجب کاهش متوسط زمانی از کارافتادن تجهیزات گردیده است و از این حیث شاخص MTBF رشد شایانی را نمایان می سازد. این در حالیست که کاهش مدت زمان تعمیرات در واحد های تولیدی و افزایش سطح فعالیت واحدها به تبع کاهش مدت تعمیرات، از اهم اهداف تحقق یافته در حوزه تعمیر و نگهداری این شرکت می باشد.

 

۱۵۰