اهداف

اهداف کلان سازمان :

  • تحقق ظرفیت اسمی تولید
  • افزایش سود سالانه
  • افزایش رضایت کارکنان
  • افزایش رضایت مشتریان
  • کاهش مصرف حامل های انرژِی
  • حفظ و ارتقاء ایمنی
  • کاهش تاثیرات نامطلوب زیست محیطی